Tomera Mimi


Mimi matkii

Teksti Yih-Fen Chou, kuvitus Chih-Yuan Chen  | suomennos Riitta Oittinen

Mimi on tomera tenava, jolla on oma tahto!

Mimi matkii kaikkea, mitä äiti, isä tai isovanhemmat tekevät. Matkiminen kuuluu osana lapsen kehitykseen. Matkimalla lapsi oppii asioita. Tässä hauskasti kuvitetusta kirjassa katsotaan maailmaa lapsen silmin.

Katso tämä sivu myös cu3er-efektinä, edellyttää Flash 9+


 

Yih-Fen Chou on taiwanilainen kahden lapsen äiti ja lastenkirjojen kustannustoimittaja.

Chih-Yuan Chen on moneen kertaan palkittu kuvittaja.


Media Temple