Fysiikkaa selkokielellä


Valon ja värien maailma

Teksti Seija Samela, Juha Samela | valokuvat Juha Samela

Kirjan aiheena ovat valo ja värit, joita tutkitaan tuttujen arkipäivän ilmiöiden avulla. Kirjassa pohditaan muun muassa sitä, miksi taivas on sininen ja miten peilikuva syntyy? Valoa tutkitaan luonnonilmiönä. Miten ihminen näkee valon ja värit? Samalla tutustutaan luonnontieteelliseen ajattelutapaan.

Kirjan tarkoituksena on herättää kiinnostusta ympäristön tutkimiseen. Kirja ei ole fysiikan oppikirja, mutta sitä voi käyttää luonnontieteellisen perusopetuksen tukena. Asiat on esitetty selkokielellä ja ilman matematiikkaa. Tekijöiltä on aiemmin ilmestynyt selkokirja Neljä vuodenaikaa.

Tämä kirja on Selkokeskuksen selkotyöryhmän hyväksymä.


Seija Samela

Seija Samela

 

Seija Samela on freelancer-toimittaja, joka on kiinnostunut selkokielisestä viestinnästä. .

 


Juha Samela

Juha Samela

 

Juha Samela on fyysikko, joka tutkii luontoa myös kameran linssin läpi.


Media Temple